Hösten 2011 hade vi ett rent helvete med Proline, Kålstalund Snickeri och Brf Tibble´s…

Hösten 2011 hade vi ett rent helvete med Proline, Kålstalund Snickeri och Brf Tibble´s styrelse. I torsdags beviljades den gamla styrelsen inte ansvarsfrihet. Ny styrelse och ja, upp till bevis på er. 

Hårt och slitigt arbete gav oss rätt och en stor seger. Så många har aldrig i Brf Tibble´s historia varit på ett årsmöte så vi hade vekrligen lyckats i vårt hårda arbete.

2013 http://carina.gokboet.nu/2013/04/ny-styrelse-i-brf-tibble/

2012 https://plus.google.com/114946439747682009457/posts/AS4XKciMDrb

2011 https://plus.google.com/114946439747682009457/posts/emCgfEGu3f7

https://plus.google.com/114946439747682009457/posts/3EHD5QdH8vJ

#tb   #brftibble   #Proline   #Kålstalund  

+Seyfettin Aksoy +Annica Rosén Robert Heina Martin Aroven +Karl-Axel Jonsson 

Ny styrelse i Brf Tibble
och det är dags för ordet ÄNTLIGEN. Stora delar av gamla styrelsen har suttit där sedan 80-talet. Ingen i gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet för hur dom har skött sig. Stora delar av det som ……

Social comments

Loading Facebook Comments ...

5 svar på “Hösten 2011 hade vi ett rent helvete med Proline, Kålstalund Snickeri och Brf Tibble´s…”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.

Loading Disqus Comments ...