Det osagda som ändå sägs #blogg 100

Det osagda som ändå sägs!

I diskussioner sägs ofta men det har personen inte sagt och det har ju inte sagts. För mig personligen är det sagda sällan hela sanningen, många gånger är det som aldrig sägs mycket tydligare. Det man visar är många gånger viktigare än dom uttalade orden.

För mig är handling som visar på det som i ord  inte är sagt alltså ändå ett sätt att säga. En del aktar sig för att säga vissa saker men det hjälper föga när alla handlingar ändå klart säger det outsagda.

Att säga en sak men med handling på olika plan visa det motsatta är att vara oärlig och ljuga, både för sig själv och andra. Vågar man inte stå för sina egna ord är det bättre att låta bli att påskina något som inte är.

Var sann mot dig själv, både i ord och handling, hyckla inte för en vacker dag slår det tillbaka. Viktigast av allt är ändå att inte spegla dina lögner på någon annan för det slår också tillbaka.

Låter det rörigt så läs igen men sakta, det är ganska logiskt när man tänker efter.

#blogg100 inlägg 2 av 100

Arkiverat och glömt