I am who I am

I am who I am, just a regular human. Love me for who I am not who you want me to be.

Ännu en Jasmin Kara favorit, den har bra text och är full av fart. Kanske ta den farten och fortsätta med det vi drog i gång i går 🙂

Arkiverat och glömt