Att bussa busar

Väder: sun och vill man dra det ytterliggare så går det att använda hett som i en ugn vad gäller vår balkong, 43 grader vid 18:30 tiden och det säger sig självt att det är svårt att sitta där då trots parasoll.

Förr fick Polisen köra bort ”bus” en bra bit så att det tog tid för buset att återkomma och fortsätta vad det nu är som stoppats. När vi var med på 6 juni blev vi varse att det inte får göras på det viset längre. Detta har lett till stora problem och arbetet med att hindra både det ena och det andra har blivit problematiskt.

läs resten