God tro, brukar du köpa saker med det som grund?

Då får du nog passa dig riktigt noga för det gäller inte längre. Köper du något som inte säljaren äger måste det lämnas tillbaks till den ursprungliga ägaren utan att du får pengarna tillbaks. Läs mer här.
Lagar som ändrats från och med idag är dessa:
Nya lagarna
Sambolagen. Ingen skillnad görs på par av samma eller olika kön.
Godtrosförvärv. Inte längre möjligt att köpa stöldgods i god tro.
Adelns privilegier. De särregler som gällt för adeln sedan 1723 och 1866 upphör, adeln behandlas som vilken förening som helst.
Myndighetskontakter. Alla myndigheter ska nu kunna kontaktas med fax och e-post.
Alkoholreklam. Förbud mot marknadsföring av alkoholdrycker på mer än 15 procent.
Kontaktdagar. Rätten till kontaktdagar inom den tillfälliga föräldrapenningen upphör, utom för vissa funktionshindrade barn.
Mer utförligt finns att läsa: www.regeringen.se
Den bästa lagen vad gäller jämlikhet för oss människor är ändå sambolagen. Vi är alla lika, åtminstone enligt lagen och det är inte helt fel i mina ögon. En människa är en människa i alla lägen.