Negativ särbehandling är mobbing

Psykisk ohälsa och kränkande särbehandling är allvarlig saker

”Nya reglerna du måste veta om

I mars börjar nya föreskrifter för psykisk ohälsa på arbetsplatsen att gälla. Här är reglerna du behöver känna till..."

Kopierar in ett par punkter från artikeln i HR Nytt:

  1. Chefer och arbetsledare ska vara utbildade i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare. Som chef bedömer du hur det ska gå till och vad som faktiskt är tillräcklig kunskap.

  2. All kränkande särbehandling är oacceptabel. Detta kan ses som en förebyggande åtgärd för att komma till rätta med mobbning på arbetsplatsen, till exempel.

Vet att många behöver läsa och lära sig hur man behandlar sina medarbetare. Mer om dom nya reglerna för ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Det är oerhört lätt att mentalt ta död på en människas engagemang, glädje och djävlar anamma. Det sorgliga i kråksången är att det oftast är arbetsgivarna som förlorar mest på det i längden även om dom aldrig begriper det. Sedan är kostnaden för den anställde oerhört stor och kan ge stora svårigheter många år framåt i tiden. Man kan också enkelt kalla sådan behandling för misshandel.

Att utöver det komma med hot, förtäckta hot är som att skjuta sig själv i foten.