Tomt i rutan i dag #blogg100

och ordlösheten är total. På återseende i morgon hoppas jag.

Varsågod och testa min 70-talslista från Google Music Premium

#blogg100 inlägg 19 av 100

Detta här inlägget är postat dag 19 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att försöka skriva ett blogginlägg per dag i 100 dagar med start den 1 mars 2016.

Social comments

Loading Facebook Comments ...

Ett svar på “Tomt i rutan i dag #blogg100”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.

Loading Disqus Comments ...