Fredagsfyran v. 23 -05

[Lystnar på: Tears In Heaven – Eric Clapton – (04:35)]


Tema: Relationer
1. Vad innebär en relation?
För mig är en relation i grunden en kontakt med andra människor, med en del har man en djupare relation och en del en ytligare. Det finns olika former av relationer och dessa sträcker sig allt i från ens egen partner till ytliga bekanta och faktiskt även med dom man avskyr eller mer.
2. Hur gör man för att utveckla en hållbar relation?
En bestående relation oberoende om det är med ens egen partner eller vänner är kommunikation på lika grunder och det viktigaste av allt för mig är den ömsesidiga respekten även om man inte gillar allt den man har en relation med gör/är/ säger eller liknande. Var varsam och ta inte saker för givet, viktigaste ändå är faktiskt att ge och beroende på hur man är så ger man därifrån.
3. Vad gör man om en relation inte fungerar?
Beroende på varför den inte fungerar och vad man egentligen vill så får man ta varje relation för sig. Försöka lösa knutarna och mötas och fungerar inte det så finns egentligen bara en sak – gå undan för en icke fungerande relation är alltid förgörande om än inte nu så på sikt.
4. Hur ser dina erfarenheter av relationer ut?
Alldeles för bred i mitt tycke men alla har varit och är lärorika. Dom mest lyckade relationerna har varit där förutsättningarna inte är givna utan dom växer fram och för mig är det naturliga en grundsten i alla relationer.