Social comments

Loading Facebook Comments ...

3 svar på “När tiden går”

  1. Ja, ibland är det skönt att lämna gammalt bakom sig och gå vidare, ibland är det svårt också, men kan vara bra ändå. Man vet ju aldrig vad som döljer sig framåt, trots allt…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.

Loading Disqus Comments ...