Pytteliten på film, har blivit stor #blogg100

Pytteliten har blivit så stor om man jämför.

Helt sanslöst och lika magiskt och nu ser man att Pytteliten är en liten fågelunge. Ögonen är riktigt på G.

Inlägg 12 av 100 #blogg100

Detta här inlägget är postat dag 12 i intitiativet #Blogg100 som går ut på att försöka skriva ett blogginlägg per dag i 100 dagar med start den 1 mars 2016.

Social comments

Loading Facebook Comments ...

Ett svar på “Pytteliten på film, har blivit stor #blogg100”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.

Loading Disqus Comments ...