Sjukare än ….

är nog detta om det ligger någon sanning i det vill säga och inte bara är teorier alternativt spekulationer.
Avelsfarmer för ariska par som skall producera ariska barn. Hört talas om storhetsvansinne men inte på det här viset. Jag har sett serien Förintelsen, jag har läst historier baserade på fakta, jag är öppen för det mesta även om jag själv tar avstånd för mycket men detta övergår mitt förstånd på alla plan. Jag förundras över vansinnet i många saker särskilt riktigt fundamentalistiska tyckanden, tänkanden och göranden men detta år 2004.
Jag vet att många anhängare av nazismen och dess läror förnekar att förintelsen överhuvudtaget ägt rum hur det nu går att förneka fakta. Att nazismen verkar få ett större övertag i vårt s.k. upplysta samhälle begriper jag inte heller för jag trodde att vi människor fått en hjärna att använda och därmed tänka själva. För mig går det inte att likna vid hjärntvätt som i religiösa kulter eller annat liknande kultsamfund eller organisationer.
Att sökare kan fastna i sin väg till det dom söker efter är en helt annan sak som jag ser det än vad nazismens läror är. Serien Förintelsen och även Kunta Kinte borde ingå i undervisningen i skolan från slutet av 6:e klass och under högstadiet. Inget barn borde missa att ha sett dessa filmer som trots allt är grova underdrifter av den faktiska verkligheten.