Lite Farsor och Morsorparodi :)

Höll på att leta Farsor och Morsorrelaterade sidor på nätet och hittade bland annat nedanstående text på denna sidaJag har mailat till den adress jag hittade på smart.org och frågat om jag får kopiera men inte fått något svar ännu så jag hoppas att det går bra om inte annat får jag ta bort om dom tycker så.

Uppdaterat: Jag får lägga ut texten inklusive bild. Texten kommer från Riksförbundet SMART, www.smart.org.se

Rapport från Östra Vittringe aktionsgrupp
”Jackor på stan”

I egenskap av sekreterare vill jag påpeka att kvällen blev en framgång och att alla inblandade visade stort engagemang. Vår uppgift var att röra oss ute på stan bland ungdomarna som om ingenting hade hänt.
De unga måste få känna vuxen närvaro, hade vi bestämt. Hundratals vuxna genomkorsade centrum fast beslutna att ta sitt ansvar…

BAKGRUND: Enkät bland föräldrar uppdagade stor oro inför helgen. Påtalades att många barn dricker sig fulla på Valborg och att oansvariga föräldrar låter sina barn driva vind för våg. Inte för att detta händer i vårt lilla samhälle. Östra Vittringe är kommunen där man bryr sig. Men församlingsadjunkt Larsson höll ett medryckande föredrag om att vi vuxna måste engagera oss mer. Flera gånger har högstadieelever samlats på Stora torget utan vuxen ledning.
Vad gör de egentligen?

Den hotfulla frågan hänger i luften som ett demostenessvärd, påpekade herr Larsson.
Historielektor Pillman invände då att det heter damoklessvärd. Demostenes var en atensk talare medan Damokles var hovman hos kunq Dionysos i Syrakusa. Han bad att få detta till protokollet.
Återtog herr Larsson sitt anförande och ställde frågan på nytt. Vad gör egentligen ungdomarna när de är ensamma? Stämningen långa stunder gastkramande. De flesta anade uppenbarligen det värsta.
Herr Larsson påstod sig från säker källa ha hört att ungdomar skrattat demonstrativt på torget och gjort grimaser en lördagskväll. När de uppmanades att gå hem och titta på Bingolotto och ta sitt samhällsansvar, stack en av dem upp ett långfinger i luften.

Herr Korvägare Omar Baksi inkallades som vittne. Han trodde dock inte att det rörde sig om ett långfinger utan om en grillkorv som en av ungdomarna just inhandlat i hans kiosk.
Närmare tvåhundra frivilliga anmälde sig. Det skulle här föra för långt att redovisa alla. Där fanns Farsor och morsor på stan, Idrotten på stan, Pensionärer och Villaägare på stan.
Sade sig också biskopen vara villig att ingå som Biskopar på stan, vilket skapade ytterligare engagemang och förtröstan hos de församlade.
Aktionen döptes till Jackor på stan. Varje grupp försågs med jackor i olika färger, vilket ansågs betydelsefullt för att hindra att fula gubbar och andra element insmög sig för att röva bort unga flickor.

AKTIONENS FÖRLOPP.
Kvällen började bra. Festlig syn på Storgatan med hundratals jackor. Tyvärr inga ungdomar sånär som på en fjortonårig pojke som fick armbåga sig fram i trängseln. Känslan hos de vuxna kan beskrivas som jublande tillförsikt över att äntligen ta ansvar för barnen.
Pojken hade ett paket i handen och sade sig vara på väg till sin farmor med en hembakt sockerkaka.
Vi låtsades som om vi trodde honom och uppträdde fullständigt naturligt som vi kommit överens om. Vi skulle bara råka befinna oss där som ett självklart inslag i stadsbilden för att vänja ungdomarna vid vuxen närvaro.
Pojken hade en synnerligen opålitlig uppsyn. Alldeles säkert gjorde den massiva närvaron av vuxna ett outplånligt intryck på honom och stoppade varje tendens hos honom att företa sig något destruktivt och utvecklas till värsting.
Ska tilläggas att han gick in i en port och tog hissen upp till farmor och överlämnade föremålet som verkligen innehöll en sockerkaka.

Klockan 22.30 anrop på mobiltelefon. Två ungdomar på väg längs Ringgatan, tätt omslingrade, pojke och flicka i 16-årsåldern. Alla tvåhundra begav sig omedelbart till platsen som visade sig vara en park. Problem att uppträda naturligt som om ingenting hänt.
Vi valde att avvakta i bakgrunden. Ovetande om uppmärksamheten började de två ungdomarna att kyssas på en bänk. Betryggande närvaro av vuxna som intensivt studerade händelseutvecklingen.
22.45 hördes ett brak. Det visade sig att fem Jackor hade krupit upp på taket till ett cykelstall. Under tyngden från adjunkt Larssons massiva kroppshydda gav taket vika och alla störtade ner bland cyklarna. Ica-handlare Gustavsson ådrog sig i fallet en komplicerad fraktur på kotpelaren och kunde inte flyttas varför ambulanshelikopter tillkallades.
Förstämning. Påståendet att Ica-handlare Gustavsson varit berusad tillbakavisades med stor indignation. De två ungdomarna lyckades försvinna i villervallan. Uppenbarligen hade de dåligt samvete och smet iväg för att fullfölja sina avsikter.

Som helhet blev emellertid kvällen mycket lyckad. Strålande färgkort i pressen. Vår lilla kommun kan se framtiden an med tillförsikt. Ungdomen kan också känna förtröstan över att några försök till hemligt liv inte kommer att tolereras.

DOKTOR GORMANDER

Gunnar Ohrlander