Att vara AIK (IFK) -supporter eller inte…

(fått i mail på jobbet)

En skolfröken startar sitt nya jobb på en skola i Solna.
För att göra ett första gott intryck förklarar hon för klassen att hon är en AIK-supporter.
Hon ber eleverna räcka upp handen om dom också är det. Alla utom en liten flicka räcker upp handen.
Fröken tittar förundrat på flickan och frågar:
”Lisa, varför räcker inte du upp handen?”
”För att jag inte är en AIK-supporter”, svarar hon.
Fröken, fortfarande förundrad frågar:
”Om du inte är en AIK-supporter vad är du då?”
”Jag är en IFK Göteborg-supporter och en stolt sådan,” svarar Lisa.
Fröken kan inte tro sina öron. ”Lisa, varför är du en IFK-supporter?”
”För att min mamma och pappa är från Göteborg, och min mamma är en IFK-
supporter och min pappa är en IFK-supporter, därför är jag också en IFK-
supporter.
”Jasså,” svarar fröken lite irriterad. Det är ingen anledning för dig att
vara en IFK-supporter. Man måste inte tycka som sina föräldrar hela tiden.
Tänk om din mamma hade varit prostituerad, din pappa varit en knarklangare
och din bror en biltjuv. Vad hade du varit då?”
”Då,” svarar Lisa. ”Då hade jag varit en AIK-supporter!”.