Testa din stressnivå!

Glöm inte läsa instruktionen nedan först.!!!!!!!!!!
På den bifogade bilden finns två delfiner, som hoppar s.k. tandem hopp. Din uppgift är att se på bilden, och registrera olikheterna mellan delfinerna.
Studierna har visat att ju mera olikheter du hittar, desto mera stressad är du. Bildens delfiner är mycket lika, men om du i alla fall hittar olikheter, skall du genast packa ihop dina saker och fara hem!
Kika på bilden så att du kan se hur stressad du är men du skall läsa instruktionerna först!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.