7 mars klockan 9 börjar det!

Testveckorna som är det jag kommit in på är 2 till 8 veckor lång beroende på person, behov och presumtivt värdföretag. Matchas jag mot ett värdföretag så har jag kanske ett fast jobb också. Värdföretaget är där jag förhoppningsvis kan fortsätta på steg 2 i denna företagsanpassade utbildning. Steg 2 i utbildningen där APU (arbetsplatsutbildning) ges är på mellan 5 till 30 veckor och beror på vad som behöver kompletteras, förbättras osv för att matcha företagets direkt önskemål och plan.
Värdföretaget måste ha som mål att anställa någon och behöva den kompetensen jag som kursdeltagare har och där mina kunskaper kan specialanpassas till värdföretagets behov. Utbildningen är alltså inte bara något där man får lite arbetspraktik alternativt företag för gratis arbetskraft och att man sedan går hem efter utbildningens slut.
Jag tror på det här och ser ivrigt fram emot att börja den 7 mars klockan 9. Kommunikationerna är inte särskilt bra till Kista men det går trots allt. 1 timmes restid och då har jag inte räknat in eventuellt gångavstånd från centrum till skolan. Det finns direktbussar men jag hittar ingen hållplats i närheten av skolan och då går det inte för då blir jag sen eller nästan 1 timme tidig. Målet med testveckorna är att jag skall vara försedd med självförtroende, kunna sälja mig själv och faktiskt också få fram säljande och intressegivande personliga brev och CV samt vara motiverad att även på egen hand hitta ett eget värdeföretag om inget som finns är i min linje.
Det känns bra för mitt personliga brev och min CV av idag har ändå tagit mig hit för utan en bra grund finns inget att bygga vidare på.