Personlighetstörningar (hädanefter ps)

kan vara väldigt många saker och där finns en uppsjö med saker som både påverkar och kan ställa till det för drabbade och anhöriga. En del ps beror på saker som skett på vägen, allt ifrån den tidigaste barndomen till vuxen ålder. Andra ps beror på andra saker och en hel del beror på individen och till viss del även mognad i förhållande till sig själv.

En av dessa ps är borderline eller som den nu kallas emotionellt instabil personlighetsstörning. En hel del av kriterierna för denna ps är sådana som vi har lite till mans, en del mer en del mindre utan att för den skull ha denna ps. Kort förenklat och på ett väldigt lekmannamässigt sätt går det att beskriva som en lång och väldigt utdragen pubertet. För att förstå vad jag menar bör man kanske ha upplevt, genomlevt eller ha en relation eller erfarenhet av ”pubertala ufon” som jag kallar det hela.

I artikelserien i DN finns denna beskrivning som väl säger det mesta. ”Intensiva, starkt svängande känslor som är svåra att reglera och bemästra. Instabila relationer med omväxlande idealisering och nedvärdering. Aggressiva utbrott, konstant ilska. Självskadande, självmordsförsök och hög frekvens fullbordade självmord.” Hela den artikeln finns här.

Under puberteten hör det till att bryta sig loss och ifrågasätta vuxenvärlden och också att testa sina egna förmågor med stark kraft. Ofta i puberteten finns ingen vuxen som har ett sekin av sundhet utan ungdomen vet oftast allt bra mycket bättre osv än någon annan i dess närhet. Kanske har man haft en lugn och trivsam relation till ett barn som helt plötsligt byter skepnad till något helt okänt och mången gång går det att fråga sig vem som bidragit till denna underliga ”varelse” 😉

Rent generellt har flickor det ofta svårare under puberteten än pojkar har och fråga mig inte varför för om det har jag inte en blekaste aning.

Åter till ps och särskilt borderline. Tidigare ansågs det att borderline var något som grundades i barnets småbarnstid (0-3 år) och det pga av hemmiljön. Nu har det framkommit att så inte är fallet utan vägen till vuxenlivet och starka händelser där kan skapa denna emotionellt instabila person som inte blir färdig i sin vuxenprocess.

I en serie artiklar i DN tas problematiken om denna specifika ps upp. Den första handlar om Nina som öppet och rakt berättar vad det handlat om och handlar om. Där finns även en länk till Ninas hemsida. En bordelinepersonlighet är inte alltid den andra lik utan det kan variera väldigt mycket och allt handlar nog om hur långt den drabbade har egna sjukdomsinsikter och hur mycket hjälp den personen fått i sin väg att bli frisk.

Tidigare så var en simpel regel att borderliners planar ut kring 30 års åldern och många återknöt då det som brustit i relationer på vägen dit. Detta gällde nu bara dom som överlevt eftersom dödstalet är högt för personer med borderline pga av den självdestruktivitet och det självförakt som många av dom har. Alla borderlines har inte självmordsönskan på det sättet men kanske i det undermedvetna eftersom destruktivitet kan göra så att det blir resultatet. Att leva på gränsen är tungt. Border betyder gräns.

I artikelserien finns även en bra artikel om Anna.

Det blir många länkar men dom alla värda att läsas för den som är intresserad av personlighetsstörning och då särskilt borderline eller emotionellt instabil personlighetsstörning. Här kommer fler länkar Diagnosen hjälp att ringa in problem. ”Självhatet har bytts mot stolthet”

Det finns en nystartad anhöringförening som heter Anbo för den som vill lära sig förstå och kanske också att hantera och leva med en person med denna störning.

En väldigt viktig sak för både dom direkt drabbade och dom nära anhöriga/nära vänner är att försöka lära sig för att både kunna förstå och klara av det samt att leva med konsekvenserna som blir för konsekvenser blir det men dom planar ut med tiden även om den kan tyckas lång och evig. Många kan periodvis ha saker som liknar borderline men det betyder heller inte att dom har det utan livet är en röra ibland och därefter kan vi nog alla bete oss. En annan viktig sak att tänka på om du har en nära relation till en person med borderline är att ofta så förskjuter dom sin sjukdom på dig så att du sas är den sjuka och ger dig kriterierna för sjukdomen och ofta kan en nära relation med en borderliner få ett pubertalt beteende.

Fler bra länkar för personer med olika problem eller anhöriga till dom kan hittas här bl.a. se under psykiskt och föreningar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.