Sällsynta Dagen

Hittade en sällsynt och viktig uppmaning hos Moa
som jag uppmanar var och en att följa.

Sällsynta Dagen

”Sällsynta dagen har etablerats för att uppmärksamma att det finns
en patientgrupp med omfattande och livslånga funktionshinder. De
sällsynta diagnoserna är olika men har många gemensamma förutsättningar
som försvårar det vardagliga livet. Detta beror främst på att det
saknas kunskap om dessa diagnoser. Insatser för att öka kunskapen och
möjliggöra forskning sker inte i tillräcklig omfattning och
problematiken beaktas inte i den utsträckning som behövs. Orsaken är
inte att det är få människor som omfattats utan att diagnoserna är så
olika att det därför är svårt att inse att dessa människor har liknande
svårigheter. Det är i själva verket många människor som lever med denna
problematik.”

Skriv på deras namninsamling!

”Sällsynta dagen firas för första gången den 29 februari 2008. Firandet sker i Sverige och i många andra länder i Europa.”

Jag lyckades med konststycket att skriva och sedan inte välja publish utan detta låg som draft 🙁

20 dagar sedan jag skrev något

Önskningsbilden räknas inte som skriva. Jag har massor att skriva om men är helt enkelt för trött (nöjd trött) på vardagarna och på helgerna går tiden som den gick i minst MACH 10 eller något ditåt eftersom det är annat som måste grejas med och som vill göras som går före intresset att skriva något i min Tankebok och så helt plötsligt är det måndag igen.

Mitt jobb är roligt, krävande och stimulerande och ja, jag trivs som fisken i vattnet. Jag hör liksom dit på något sätt och jag känner att jag gör något bra. Roligast av allt är stämningen bland mina arbetskamrater vilket inbegriper alla oss som är där. Jag påminns om gamla kunskaper som får sig en ny finish och lär mig nya saker. Att få till funktionella flöden är inte heller så tokigt och ger en bra känsla för dagen, varje dag nästan som det känns.