The topic is Write for Freedom. A t…

The topic is Write for Freedom. A tip for those that care and have the time and will to write on the theme "Freedom of Speach" for Amnesty, http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/skriv-for-frihet/

Amnesty International består av 3 miljoner människor som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. Logga in. Vad gör vi? Skriv för frihet. Att skydda yttrandefriheten är själva…