This only works in Firefox and Chro…

This only works in Firefox and Chrome browsers and the article is in Swedish but still, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13922093.ab a little fun perhaps 🙂

Väntade du på att något särskilt skulle hända i dag, den 11/11/11? Är du besviken för att din värld inte rubbades en smula? Sök då på orden ”Do a barrel roll” på Google, så blir vä…