Social comments

Loading Facebook Comments ...

6 svar på “Please take action and sign if you can.”

  1. Det ena utesluter inte det andra +Michel Laine och många i länderna där Amnesty verkar har liten chans att få hjälp om inte folk utanför påverkar, i Sverige är det inte riktigt så. 

    Vi gör alla som vi vill och om en underskrift är svår att fylla i är det ok det också.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.

Loading Disqus Comments ...