Sorg och smärta kan

innebära väldigt många olika saker men förlusten av ett barn är för mig en omöjlig sak att ens föreställa mig. Jag tänker på Tuija som just förlorat sin 19 åriga son. Han hade hela livet framför sig och det bara försvann. Ord av stöd, ord av värme, alla möjliga ord kan kanske ge lindring och ord till sorgen. Ge gärna Tuija ett ord eller två i hennes gästbok och till småsyskonen. Jag själv är ordfattig för förstå kan jag inte ännu. Vi tänker på både dig och barnen Tuija, väldigt mycket.

Oro
och undran är två saker som har sina grunder i mångt och mycket. Det finns ofta många bakomliggande orsaker till de känslorna. Jag vet att jag har sådana i en hel del sammanhang där vissa element kan tänkas finnas eller liksom helt sonika dyka upp. Saker har oftast alltid en orsak och kanske viktigt att tänka på är inte att den alltid är elakt ment utan man kan behöva få någon form av respons så kanske man kan känna sig trygg igen. Tryggheten tar tid att komma ikapp och osäkerhet borde tas med större omsorg än den görs i många olika sammanhang. Man kanske skall tänka ett varv eller två innan man reagerar, jag är en sådan person som nog bör tänka ett varv eller två mer än ofta.